Nacionalinė turizmo informacinė sistema

Nacionalinės turizmo informacinės sistemos logotipas

Nacionalinė turizmo informacinė sistema

NTIS tikslas

Rinkti, kaupti, saugoti, sisteminti, analizuoti, vertinti keliautojų ir turistų asmens duomenis, ir turizmo išteklių duomenis, informaciją, dokumentus, taip pat teikti su jais susijusias viešąsias paslaugas.
2_Parnidis dune, Curonian Spit © Simas Bernotas
1_Parnidis dune, Curonian Spit © Simas Bernotas
3_Parnidis dune, Curonian Spit © Simas Bernotas

NTIS uždaviniai ir funkcijos

NTIS uždaviniai – realizuoti veikiančias pažangias elektronines paslaugas, susijusias su duomenų apie turizmo išteklius Lietuvos Respublikoje kaupimu, susisteminimu ir viešinimu bei turistų registravimo ir apskaitos procesu.

Funkcijos:

01
Rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis apie turizmo išteklius Lietuvoje;
02
Užtikrinti duomenų apie turizmo išteklius Lietuvoje prieinamumą;
03
Rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis apie turistus;
04
Skelbti duomenis apie Lietuvos turizmo išteklius ir nuasmenintus turistu duomenis;
05
Keistis duomenimis su kitais valstybes registrais ir informacinėmis sistemomis.
Nacionalinė turizmo informacinė sistema yra viena iš Lietuvos turizmo gairėse identifikuotų priemonių, kuria siekiama įgalinti ir suteikti pagreitį turizmo sektoriaus transformacijai apjungiant ir atveriant turizmo sektoriaus duomenis. Šios priemonės įgyvendinimas numatytas Nacionalinio pažangos plano 1.12 uždavinyje „Didinti Lietuvos turizmo konkurencingumą“, kuriuo sprendžiama 11 problema – neišnaudojamas turizmo potencialas.

Kiek sluoksnių turi Lietuva? Padėsime surasti atsakymą ir atrasti įdomiausius šalies kampelius ir istorijas.